Pètje en Mètje Lap.

De vzw Marionettentheater Kallemoeie opende vanaf 1 november 2018 een steunfonds waar je als vriend van het marionettentheater Kallemoeie het peterschap van een van de 150 marionetten opneemt.Pétsjelap kiest een van de marionetten en aanvaardt het peterschap onder voorwaarden. Meer dan 30 Kallemoeievrienden aanvaarden enthousiast hun oorkonde als bewijs van hun peterschap.

Wens je ook Petje of Metje lap te worden?
Neem dan contact op via lap@kallemoeie.be.

Kallemoeiegazette.

Wil je als eerste op de hoogte blijven van het reilen en zeilen rond kallemoeie, schrijf je in voor de kallemoeiegazette. Verschijnt trimestrieel en als het nodig is….

Westvlaamse poppentheaters.


Groot of klein, oud of jong, lokaal actief of internationaal bekend: West-Vlaanderen telt heel wat poppentheaters. Allemaal trachten ze het poppenspel op de kaart te zetten. Het zijn er te veel om op te noemen.
Sommige theaters (Janus, Kallemoeie, Brugs Marionettentheater) ontmoeten hun collega’s enkel op internationale festivals. Tussen andere theaters is er een nauwere band. Zo biedt Cor van Lommel de inspiratie voor het Garagetjater en Theater Korneel, inspireren de cursussen van Greta Bruggeman (Paljas) DRAAD-poppentheater. Zo groeit Schokkeljoen uit tot het huidige Ultima Thule en vinden Jacobus en Driehoek ’74 elkaar.

Lees verder…

Onze vriendjes.